Reglement

REGLEMENT PRAMENRACE

 1. De Aalsmeerse Pramenrace wordt in zijn geheel gevaren op vrijwillige basis met een vaartuig dat in de volksmond wordt aangeduid als PRAAM of BOK (beiden houten vaartuigen, moderne pramen van aluminium doen niet mee in het snelheidsklassement). Tijdens de “race” bestaat de bemanning van de praam/bok uit tenminste zes personen, de stuurman, is de persoon die de penta bediend, die minimaal achttien jaar oud moet zijn, daaronder begrepen. De bemanningsleden dienen minimaal vijftien jaar te zijn en dienen minimaal in het bezit te zijn van een zwemdiploma A.
 2. Inschrijving en deelname aan de Pramenrace is geheel voor eigen risico en aansprakelijkheid. Als captain, captain is het contactpersoon, welke opgegeven is bij inschrijving, bent u verplicht en mag u alleen deelnemen aan de Pramenrace, indien u voor de door u bestuurde PRAAM of BOK en voor de aanwezige bemanning minimaal een WA-verzekering heeft afgesloten. De organisatie laat zich niet aansprakelijk stellen voor geleden schade in welke vorm dan ook. Voor het voortbewegen van de praam mag slechts, naast menselijke kracht, gebruik worden gemaakt van een authentieke 4 pk PENTA U-21 buitenboordmotor. Als brandstof mag alleen mengsmering worden gebruikt. Voor aanvang van de race kan hierop een (technische) controle plaatsvinden.
 3. Het is toegestaan een reserve buitenboordmotor aan boord van de praam/bok te hebben. Deze mag slechts in pech – en noodgevallen worden gebruikt. Het gebruik van deze reservemotor betekent automatisch uitsluiting van de race. Het bij zich hebben van een tweede PENTA is niet toegestaan.
 4. Het is niet toegestaan de brandstoftank bij te vullen met een in bedrijf zijnde Penta.
 5. Het is niet toegestaan open vuur aan boord van de praam/bok te hebben.
 6. Elke praam dient voldoende blusmiddelen (minimaal 1 brandblusser) en drijfvermogen aan boord te hebben.
 7. Alle deelnemers zijn verplicht zich te houden aan het geldende binnenvaartpolitiereglement en moeten de aanwijzingen van politie, brandweer en medewerkers van S.P.I.E. strikt en direct uit te voeren.
 8. Het is niet toegestaan in te halen in een doorvaart en in sloten.
 9. Elke deelnemende captain dient het hem toegewezen startnummer, voor de jury en voor de controleposten, duidelijk zichtbaar aan de bakboord en stuurboordzijde voorkant van de praam/bok te hebben aangebracht. Als dit niet het geval is dan zal de betrokken captain en zijn bemanning niet in de uitslag worden opgenomen.
 10. Alle, door S.P.I.E. aangegeven controle – en/of opdracht posten, moeten door de teams worden aangedaan en opdrachten dienen te worden uitgevoerd.
 11. De captain is te allen tijden verantwoordelijk voor de uitlatingen en gedragingen van zijn opvarenden.
 12. Ernstige misdragingen, hieronder is begrepen het misbruik van alcohol, drugs of andere stimulerende middelen of ander overmatig, laakbaar, aanstootgevend gedrag en presentatie, kan uitsluiting en /of diskwalificatie tot gevolg hebben. Eén en ander is slechts ter beoordeling van het bestuur en zal achteraf schriftelijk worden bekendgemaakt ook als er sprake is van grove schending het reglement, de voorschriften, publiekelijk tijdens of na de race.
 13. Het is niet toegestaan na de finish nog muziek aan te hebben op het vaartuig en de geluidsboxen moeten voor afmeren op het praamplein naar binnen zijn gericht.
 14. Een reclame-uiting is alléén toegestaan aan weerszijden van de praam/bok waar één bord van max. 60 x 40 cm bevestigd mag worden, bij meerdere uitlatingen volgt diskwalificatie.
 15. Het is verboden afval of andere materialen in het water te gooien. Bij verlies van materialen welke u heeft gebruikt, dient u deze zelf te verzamelen en af te voeren. (Aan het einde van de race kunt u deze bij de bestaande vuilnisbakken/containers deponeren). Indien het bestuur “in het water gevonden materialen” duidelijke aanwijzingen heeft wie deze materialen in het water heeft achtergelaten, pleegt een milieudelict, en zal hiervoor een boete/factuur ontvangen van minimaal € 250,00 en maximaal € 1000,00 excl. btw.
 16. Op het niet nakomen van de voorwaarden in het ‘Reglement Pramenrace’ volgt diskwalificatie en naar mate de ernst van het niet naleven van de voorwaarden een uitsluiting voor het volgende jaar.
 17. Bij meningsverschillen over de uitleg van dit reglement, de opdrachten of uitslagen beslist het bestuur.
 18. Dit ‘Reglement Pramenrace’ is vastgesteld op 1 mei 2020 door het bestuur van de Stichting Pramenrace In Ere het “S.P.I.E.” bestuur en is dan ook per 1 mei 2020 direct in werking getreden.
 19. De Pramenrace is een openbaar evenement en door deelname aan de Pramenrace gaat eenieder akkoord met het vrij publiceren van beeld en geluidsmateriaal.

 

Logo SPIE

Blijf op de hoogte!

Regelmatig informeren wij jou over de Pramenrace.

You have Successfully Subscribed!

Share This