Logo Pramenrace

Inschrijfformulier Pramenrace

Middels het onderstaande formulier kan je inschrijven voor de sportavond en pramenrace.

Gegevens Team:
Onderdelen:
Deelnemers (minimaal zes personen):
Reglement en ondertekening:

Ik en de overige teamleden zijn op de hoogte van het reglement van de pramenrace en ik teken hieronder dat ik akkoord ga met de voorwaarden in dit reglement. Mocht u het reglement nog willen nalezen dan kunt u het downloaden van onze website www.pramenrace.nl of opvragen bij het secretariaat. Ook zit het reglement in de startzak die u ontvangt tijdens het Palaver en staat het in de Praambode welke begin september uitkomt.


LET OP: DE INSCHRIJFDATA EN -GELDEN

Betaling

De inschrijfgelden voor de pramenrace van 2017 zijn als volgt:

Tot en met 31 augustus 2017 € 60,00
Tot en met 2 september 2017 € 80,00
Na 2 september 2017 € 100,00 en helpen met het opruimen na het praamontbijt.

Betaling kan op rekeningnummer NL18ABNA0415936624 ABN AMRO t.n.v. S.P.I.E. te Aalsmeer. Onder vermelding van de naam van uw team. Voor contante betaling kunt u terecht bij de penningmeester of het secretariaat.

Contactgegevens

Stichting Pramenrace In Ere (SPIE)
t.a.v. Secretariaat
p/a Uiterweg 272
1431 AV AALSMEER

© SPIE - Sponsored by Lab35 | Aalsmeer.nu